Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14672
Title: Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziejskiego księdza doktora Stanisława Bisty (1925-1985) - recenzja
Authors: Reginek, Antoni
Keywords: Bartłomiej Kuźnik; Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziej-skiego księdza doktora Stanisława Bisty (1929‒1985)
Issue Date: 2019
Citation: Studia Pastoralne, Nr 15 (2019), s. 322-327
Abstract: Recenzja Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziej-skiego księdza doktora Stanisława Bisty (1929‒1985), Bartłomieja Kuźnika.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14672
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reginek_Moja_pustynia_jest_swiat_recenzja.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons