Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14715
Title: Wpływ dezinformacji na trafność zeznań świadków (czteroetapowa procedura eksperymentalna)
Authors: Rode, Magdalena
Keywords: zeznania świadków; dezinformacja
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik, A. Roszkowska (red.), "Psychologia zeznań świadków : (w ćwiczeniach)" (S. 93-105). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Cel eksperymentu: 1. Identyfikacja osób, które uległy efektowi dezinformacji, oraz osób, które nie uległy mechanizmowi dezinformacji. 2. Sprawdzenie wpływu dezinformacji zawartej w tekście i w pytaniach na odpowiedzi osób badanych. 3. Sprawdzenie, które osoby poprawnie p am ię ta ją materiał oryginalny (w tym eksperymencie — elementy przedstawione na zdjęciach) i treść tekstu zawierającego dezinformację. 4. Sprawdzenie, czy osoby ulegające i nieulegające dezinformacji są świadome rozbieżności, jak a występuje między materiałem oryginalnym a materiałem z dezinformacją.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14715
ISBN: 9788322618493
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Wplyw_dezinformacji_na_trafnosc_zeznan.pdf375,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons