Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14757
Title: Ks. Jan Macha (1914-1942) w drodze na ołtarze
Authors: Bednarski, Damian
Keywords: ks. Jan Macha; Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych; diecezja katowicka; proces beatyfikacyjny; męczennik
Issue Date: 2020
Citation: "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" T. 40, nr 1 (2020), s. 227-244
Abstract: Ks. Jan Macha, kapłan diecezji katowickiej, podczas II wojny światowej stworzył organizację charytatywną, której działalność została zakwestionowana przez Niemców. Duchowny został aresztowany, uwięziony, skazany na karę śmierci i 3 grudnia 1942 r. ścięty na gilotynie. W 2012 r. abp Wiktor Skworc rozpoczął starania o wyniesienie ks. Machy na ołtarze. Artykuł przybliża kulisy i kolejne etapy (diecezjalny i rzymski) procesu beatyfikacyjnego śląskiego męczennika. Zwracając uwagę na konsekwentne i wierne trzymanie się procedur, wytyczonych przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, autor nie unika wskazania trudnych momentów towarzyszących procesowi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14757
DOI: 10.25167/sth.2012
ISSN: 2391-937X
0137-3420
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bednarski_Ks_Jan_MAcha_w_drodze_na_oltarze.pdf452,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons