Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1477
Tytuł: Sztuka książki w relacjach słowa, obrazu i formy
Autor: Gwioździk, Jolanta
Słowa kluczowe: history of book evolution; book characteristics; artistic book; personalized book; books as objects
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Artystyczne, 2014, nr 2, s. 42-45
Abstrakt: The book conveys meanings and thoughts of its author. Various visual arts and technological advances met which contributed to the evolution of the book. Books carry meanings and typographic forms, also each book presents a unique perspective where matter changes into material. The author discusses several types of books among which there is an artistic book, a personalized book, and a book as an object. Books are parts of culture of particular civilizations, and they are somewhere between literature, written record and visual arts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1477
ISSN: 2391-9965
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwiozdzik_Sztuka_ksiazki_w_relacjach_slowa.pdf498,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons