Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14809
Title: Od redakcji
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Studia Pastoralne; Antoni Reginek
Issue Date: 2018
Citation: Studia Pastoralne, Nr 14 (2018), s. 7-18
Abstract: „Do dziękczynienia Bogu za to, co udało się dokonać, trzeba dołączyć odnowioną wolę pójścia dalej drogą wytyczoną przez ojców soborowych, ponieważ pozostaje jeszcze wiele do zrobienia dla poprawnego i pełnego przyswojenia Konstytucji o Liturgii Świętej ze strony ochrzczonych i wspólnot kościelnych. Mam szczególnie na myśli zaangażowanie na rzecz solidnego i kompleksowego wtajemniczenia i formacji liturgicznej, zarówno wiernych świeckich, jak duchownych i osób konsekrowanych” – napisał papież Franciszek w przesłaniu do prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Antonia Cañizaresa Llovery, z okazji 50. rocznicy promulgacji Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium1. Te słowa papieża Franciszka ściśle korespondują z zaangażowaniem na rzecz odnowy liturgii ks. prof. Antoniego Reginka, który miłość do Boga wyrażoną w pięknie muzyki – jak podkreślił abp Wiktor Skworc w liście gratulacyjnym – uczynił swoistym adagium swego życia i posługi. Ksiądz Reginek sporą część życia, a także naukową oraz dydaktyczną aktywność minionych lat poświęcił Wydziałowi Teologicznemu UŚ w Katowicach. Był z nim związany od początku jego istnienia, to jest od roku 2001. Z okazji świętowanej w tym roku przez Jubilata 70. rocznicy urodzin redakcja „Studiów Pastoralnych” postanowiła obecny tom czasopisma dedykować właśnie jemu. Tytuł 14. zeszytu „Studiów Pastoralnych” zaczerpnięty z Psalmu 57: Cantabo et psalmum dicam, wyraża charakterystyczny rys bogatej działalności Jubilata: „Chodzi o radość i entuzjazm, które potrafił obudzić ks. Reginek zarówno wśród braci kleryckiej, grona kapłanów, całego prezbiterium archidiecezji oraz szerokiego towarzystwa muzyków kościelnych”2[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14809
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Od_ redakcji.pdf457,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons