Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14931
Title: Ontologia i hipoteza filokryptologii
Other Titles: Ontology and the hypothesis of philocryptology
Ontologie und hypothese der philokryptologie
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: ontologia; filokryptologia
Issue Date: 1998
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 16 (1998), s. 35-46
Abstract: Podstawowe rozróżnienie, przez którego pryzmat Grecy postrzegali całość świata, oddzielało sferę tego, co jawne, od tego, co niejawne, ukryte. Nie jest to przy tym tylko jeden z możliwych podziałów, pozwalających kategoryzować i porządkować jakąś dziedzinę przedmiotową, lecz pierwotna, źródłowa perspektywa, umożliwiająca formułowanie pytań dotyczących całości tego, co jest...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14931
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Ontologia_i_hipoteza_filokryptologii.pdf629,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons