Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14978
Title: Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego
Other Titles: Permafrost prospecting and geological structure of Mt. Babia Góra in the light of the electroresistivity imaging method
Authors: Dobiński, Wojciech
Glazer, Michał
Bieta, Barbara
Mendecki, Maciej J.
Keywords: permafrost; Babia Góra; inwersyjne obrazowanie oporności
Issue Date: 2016
Citation: Przegląd Geograficzny, 2016, no. 1, s. 31-51
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki prac nad hipotezą o występowaniu wieloletniej zmarzliny w okołoszczytowej okolicy Babiej Góry. W badanym obszarze wykonano trzy profile inwersyjnego obrazowania oporności, których maksymalna głębokość interpretacji sięga do około 90 m pod powierzchnię gruntu. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznie występowania permafrostu w badanym terenie, natomiast dobrze ukazują budowę geologiczną szczytowych partii Babiej Góry.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14978
DOI: 10.7163/PrzG.2016.1.2
ISSN: 0033-2143
2300-8466
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobinski_Poszukiwanie_wieloletniej_zmarzliny.pdf4,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons