Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1498
Title: Rola psychologa w zarządzaniu miastem
Authors: Diec, Agata
Keywords: zarządzanie miastem; psychologia
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 30-39). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Każdy człowiek pragnie miejsca do życia, w którym czułby się dobrze i bezpiecznie. Miejsca, które go określa, buduje jego tożsamość i sprawia, że czuje się on jak u siebie. Miasta to obszary zamieszkiwane przez coraz większą grupę ludzi. Każdy tutaj ma swoje tęsknoty, potrzeby i odczucia. Nie jest łatwo poznać i pogodzić często odmienne lub wykluczające się punkty widzenia. Stopień skomplikowania powiązań występujących na obszarach miejskich trudno ogarnąć myślą teoretyczną, a tym bardziej praktycznym działaniem. Konsultacje społeczne są próbą praktycznej realizacji założenia o współzarządzaniu miastem przez różne grupy zainteresowane jego rozwojem, codziennością i poczuciem, iż jest się u siebie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1498
ISBN: 9788322619247
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diec_Rola_psychologa_w_zarzadzaniu_miastem.pdf344,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons