Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14980
Title: Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii pastoralnej - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii pastoralnej; Ryszard Kamiński
Issue Date: 2017
Citation: Studia Pastoralne, Nr 13 (2017), s. 308-310
Abstract: Recenzja książki Ryszarda Kamińskiego Metodyka przygotowania prac promocyjnych z teologii pastoralnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14980
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Metodyka_przygotowania_prac_promocyjnych_recenzja.pdf804,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons