Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15016
Title: 9th Geosymposium of Young Researches 'Silesia 2016' Kroczyce, 31.08-2.09.2016 r.
Authors: Mazurek, Kinga
Skreczko, Sylwia
Środek, Dorota
Glazer, Michał
Keywords: 9th Geosymposium of Young Researches “Silesia 2016”; konferencje
Issue Date: 2016
Citation: Przegląd Geograficzny, 2016, nr 3, s. 419-420
Abstract: W dniach 31 sierpnia-2 września 2016 r. odbyła się konferencja naukowa 9th Geosymposium of Young Researches „Silesia 2016” dedykowana młodym naukowcom prowadzącym badania z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi. Organizatorem spotkań, które od 2015 r. mają status konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym, jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Młodzi naukowcy z 11 państw spotkali się w Kroczycach na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Podczas sesji tematycznych poruszano zagadnienia m.in. z zakresu geografii fizycznej, kartografii, teledetekcji, systemów informacji geograficznej, ochrony środowiska, ekologii krajobrazu oraz badań polarnych[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15016
ISSN: 0033-2143
2300-8466
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurek_9th_Geosymposium_of_Young_Researches.pdf252,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons