Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMyga-Piątek, Urszula-
dc.date.accessioned2020-07-08T09:23:55Z-
dc.date.available2020-07-08T09:23:55Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationPrzegląd Geograficzny, 2001, z. 1/2, s. 163-176pl_PL
dc.identifier.issn0033-2143-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/15033-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą usystematyzowania sposobów pojmowania i definiowania pojęcia „krajobraz" w geografii i dziedzinach pokrewnych. Prezentuje kilkadziesiąt definicji w podziale na podstawowe kierunki badawcze. W opracowaniu przedstawiono zarys genezy terminu, jego ewolucję oraz główne szkoły badawcze. Rozważania te są osadzone w historii myśli geograficznej. Przedstawio-no także nowe kierunki i perspektywy badań krajobrazu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectdefinicja pojęcia krajobrazpl_PL
dc.subjectkrajobrazpl_PL
dc.subjectgeografiapl_PL
dc.titleSpór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Piatek_Spor_o_pojęcie_krajobrazu_w_geografii.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons