Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRóżkowski, Jacek-
dc.contributor.authorAndrejczuk, Wiaczesław-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:50:23Z-
dc.date.available2020-07-09T10:50:23Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationPrzegląd Geograficzny, 2004, z. 1, s. 112-115pl_PL
dc.identifier.issn0033-2143-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/15067-
dc.description.abstractW dniach 7-12 lipca 2003 r. odbyło się w rejonie Irkucka regionalne sympozjum pod auspicjami UNESCO w ramach 448 Projektu IGCP „World Correlation on Karst Geology and Its Relevant Ecosystem". Tematem przewodnim sympozjum była antropopresja w ekosystemie krasowym Wschodniej Syberii (Human impact and karst ecosystem of Eastern Siberia). Organizatorami sympozjum były następujące instytucje naukowe: In-stytut Skorupy Ziemskiej (IZK) Rosyjskiej Akademii Nauk, Oddział Syberyjski, Rada Naukowa Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geoekologii, Sekcja Syberyjska, Instytut Geologii Krasu (IGK) Chińskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Komi-tetowi naukowo-organizacyjnemu przewodniczył dyrektor IZK Eugene V. Skljarov, za stro-nę merytoryczną sympozjum odpowiadał Jurij B. Tłcinski, a w skład komitetu wchodzili Yuan Daoxian (IGK, Guilin), Marian Pulina (USL, Sosnowiec) oraz sekretarze E. Kozyre-va (IZK) i A. Tyc (US1.). W spotkaniu o kameralnym charakterze (z uwagi na groźbę epi-demii SARS) uczestniczyli naukowcy zajmujący się problematyką krasową z Rosji, Chin, Włoch i Polski. W dniu 8 lipca odbyła się w IZK sesja naukowa, w trakcie której referaty przewodnie wygłosili: J. Tłcinski - Kras Wschodniej Syberii, Y. Daoxian - Ekosystem kra-sowy oraz E. Kozyreva - Kras i jego powiązanie z innymi procesami geologicznym (na przykładzie zbiornika Brackiego). Czynna była wystawa z posterami oraz wybranymi pra-cami i mapami z krasu syberyjskiego. O 40-letniej tradycji w naszych kontaktach z krasolo-gami syberyjskimi opowiadał jeden z inicjatorów konferencji syberyjskiej, prof. J. Tłcinski[..]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectSympozjum 448 Projektu IGCP pod hasłem „Huma n impact and karst ecosystem of Eastern Siberia"pl_PL
dc.subjectsympozjapl_PL
dc.titleSympozjum 448 Projektu IGCP pod hasłem "Human impact and karst ecosystem of Eastern Siberia" Irkuck (Rosja), 7-12 VII 2003 r.pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalPrzegląd Geograficznypl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozkowski_Sympozjum_448_Projektu_IGCP.pdf349,48 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons