Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1507
Tytuł: Co jest dobrem w kodeksach etycznych firm?
Autor: Czakon, Tomasz
Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; etyka społeczna; kodeksy etyczne
Data wydania: 2015
Wydawca: Poznań : Wydawnictwo UAM
Źródło: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, T. 13/14 (2015), s. 279-291
Abstrakt: The paper concentrates on the problem of company codes of ethics. We want to present how the authors define what is desirable for company and stakeholders. From our point of view, company codes of ethics contain different axiological preferences. Our aim is to focus on these aspects of codes which are related with problems such as: way of creation code of ethics, perceived role of code of ethics, attitude towards main stakeholders. Our analysis will show how companies defines what is good in their activity (and what is good in general). Evaluation their ethicality will be based on comparison of contents company codes of ethics (demands, liabilities) with requirements of the business ethicists.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1507
ISSN: 1895-2984
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Co_jest_dobrem_w_kodeksach_etycznych_firm.pdf434,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons