Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15133
Title: Felieton wstępny. System Informacji o Nauce
Authors: Rozkosz, Ewa
Drabek, Aneta
Keywords: Informacja Naukowa; publikacje naukowe; sprawozdawczość
Issue Date: 2016
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 3 (165), (2016) s. 1-2
Abstract: Od 2015 r. jednostki naukowe ubiegające się o środki na działalność statutową zobligowane są przesyłać dane związane z działalnością badawczo-rozwojową do Systemu Informacji o Nauce. Ten obowiązek nakłada na nich znowelizowana Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96, poz. 615 ze zm.). System Informacji o Nauce składa się z wielu modułów przygotowanych do przyjmowania określonego typu danych. Dane o publikacjach naukowych gromadzone są w Module Sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15133
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozkosz_Felieton_wstepny.pdf221,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons