Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15156
Title: Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych : pomoce katechetyczne z płytą CD - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno- obrazowych. Pomoce katechetyczne z płytą CD; Edward Wasilewski; katecheza
Issue Date: 2016
Citation: Studia Pastoralne, Nr 12 (2016), s. 331-333
Abstract: Recenzja książki ks. Edwarda Wasilewskiego Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych. Pomoce katechetyczne z płytą CD,
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15156
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Podstawowe_prawdy_katechizmowe_recenzja.pdf342,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons