Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15157
Title: Matrimonio et familiae : z problematyki małżeństwa i rodziny - recenzja
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny; Paweł Landwójtowicz; Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo
Issue Date: 2016
Citation: Studia Pastoralne, Nr 12 (2016), s. 328-331
Abstract: Recenzja książki pod redakcją Pawła Landwójtowicza Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15157
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Matrimonio_et_familiae_recenzja.pdf407,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons