Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15158
Title: Typy i mechanizmy manipulacji w mediach
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: media; manipulacja
Issue Date: 2016
Citation: Studia Pastoralne, Nr 12 (2016), s. 286-311
Abstract: Media najkrócej można zdefiniować jako „techniczne środki rozpowszechniania różnorakich treści”1. Inne definicje są bardziej szczegółowe i określają media jako „ogół elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, zapisywania i rozpowszechniania obrazów i dźwięków, które stosuje się w komunikowaniu masowym w celu zorganizowanego odbioru indywidualnego i zbiorowego”2. Mass media, czyli media masowe, nazywane również środkami społecznego (lub masowego) przekazu, bywają także opisywane jako ogół instytucji oraz urządzeń technicznych, służących do „szerokiego i szybkiego przekazywania informacji wielkim, zróżnicowanym i anonimowym grupom ludzi”3[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15158
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Typy_i_mechanizmy_manipulacji_w_mediach.pdf560,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons