Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15161
Title: Sprawozdanie z sympozjum Arbeitsgemeinschaft fur Homiletik : Breklum, 26-29 września 2016 r.
Authors: Szewczyk, Leszek
Keywords: Arbeitsgemeinschaft für Homiletik; Ewangelickie Centrum Spotkań Christian Jensen Kolleg; homileta
Issue Date: 2016
Citation: Studia Pastoralne, Nr 12 (2016), s. 348-350
Abstract: W dniach 26-29 września 2016 roku w Breklum (Szlezwik-Holsztyn) miało miejsce kolejne spotkanie Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (AGH). Odbyło się ono w Ewangelickim Centrum Spotkań Christian Jensen Kolleg. Uczestniczyło w nim ponad pięćdziesięciu katolickich i ewangelickich homiletów z Niemiec, Austrii i Polski. Polskich homiletów reprezentował ks. dr hab. Leszek Szewczyk z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasadniczy temat brzmiał: Musimy głosić. Kazanie i jego kontekst[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15161
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Sprawozdanie_z_sympozjum_Arbeitsgemeinschaft.pdf409,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons