Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15177
Title: "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" : Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: konferencja naukowa; bibliotekoznawstwo; prasoznawstwo; informacja naukowa
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra, Nr 2 (36), (2014) s. 171-178
Abstract: Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” odbyła się w Kielcach w dniach 7–8 kwietnia 2014 r. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce i Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nad merytoryczną stroną wydarzenia i odpowiednim doborem tematów czuwała rada programowa konferencji pod przewodnictwem dr hab. prof. UJK Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK w Kielcach (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15177
ISSN: 2084-5464
1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Ksiazka_biblioteka_informacja.pdf359,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons