Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15215
Title: Model technologiczny katalogu narodowego
Authors: Koziara, Andrzej
Keywords: katalog narodowy; systemy informatyczne; systemy biblioteczne
Issue Date: 2005
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 5, (2004)
Abstract: Kolejny rok - kolejne kłopoty. Tak właściwie można rozpocząć każde wystąpienie. Zarówno to dotyczące finansowania działalności, jak i organizacji pracy czy budowania modeli technologicznych systemów komputerowych. Tym bardziej, że kolejne lata naszej działalności ukazują, jak ważne jest prawidłowe liczenie kosztów prowadzonych przez nas przedsięwzięć. Okazuje się, że modele zarządzania oparte na filozofii TQM (Total Quality of Management - zarządzanie poprzez jakość) czy szczegółowo na zasadach liczenia kosztów TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt posiadania) wymagają przygotowania bardzo szczegółowych modeli technologicznych wdrażanych przedsięwzięć. Jak pokazuje praktyka, może być to szczególnie znaczące dla przedsięwzięć o bardzo szerokim zakresie, rozproszonych we wdrażaniu, zarządzaniu, jak i zasięgu spodziewanych efektów. Przeprowadzane drobiazgowe analizy problemów informatycznych prowadzą do wniosków, że jednym z największych elementów składowych kosztów jest praca ludzka, szczególnie ta, która w sposób rozproszony jest dublowana, a więc ekonomicznie nieuzasadniona (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15215
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Model_technologiczny.pdf300,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons