Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15222
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Keywords: pedagogika; badania międzykulturowe; Uniwersytet Śląski; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Issue Date: 2019
Citation: Edukacja Międzykulturowa, Nr 11 (2019), s. 11-19
Abstract: Ukazanie się jedenastego tomu „Edukacji Międzykulturowej”, czasopisma redagowanego od 2012 roku przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wpisuje się w obchody ważnych uroczystości, które odbyły się w cieszyńskim ośrodku akademickim w czerwcu 2019 roku. 4 czerwca, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych oraz za zasługi dla rozwoju nauki i kultury, Senat Uniwersytetu Śląskiego nadał prof. zw. dr. hab. Tadeuszowi Lewowickiemu najwyższą godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego i wpisał nadanie tytułu do „Księgi Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego”. Uroczystość ta miała miejsce w Cieszynie, mieście pogranicza kultur, narodów i wyznań, mieście, w którym tradycja kształcenia nauczycieli trwa nieprzerwanie od dwustu czterdziestu trzech lat, wreszcie w mieście, w którym przez trzydzieści lat profesor Tadeusz Lewowicki tworzył i nadal kreuje cieszyńską naukową szkołę badań kultury i oświaty pogranicza (Ogrodzka-Mazur, 2019, s. 36) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15222
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Wprowadzenie.pdf437,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons