Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1523
Tytuł: Związek satysfakcji z pracy i kosztów psychologicznych pracowników tymczasowo zatrudnionych
Autor: Dobrowolska, Małgorzata
Słowa kluczowe: pracownicy tymczasowo zatrudnieni; satysfakcja z pracy; koszty psychologiczne
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, M. Chrupała-Pniak (red.), "Zastosowania psychologii w zarządzaniu" (S. 229-248). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań były psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w warunkach tymczasowego zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem związku satysfakcji z pracy z kosztami psychologicznymi. Funkcjonowanie człowieka w pracy rozumiane jest jako podejmowanie decyzji, wykonywanie czynności pracy oraz uzyskiwanie wyników. Wszystkie te trzy elementy występują w każdym rodzaju pracy, ale praca w warunkach tymczasowego zatrudnienia stawia podmiotowi odmienne wymagania w odniesieniu do wspomnianych trzech elementów pracy. W swoich rozważaniach uwagę skoncentrowałam w szczególności na trzecim z wymienionych elementów — wyniku pracy. To właśnie wyniki decydują o satysfakcji z pracy oraz o kosztach, które pojawiają się w związku z jej wykonywaniem. Te trzy elementy aktywności człowieka, zarówno zatrudnionego na stałe, jak i tymczasowo, są obecne w każdym niemal modelu motywacji do pracy. Jednocześnie pojawiają się nowe kategorie opisu i wyjaśniania zachowań ludzkich w procesie pracy, ponieważ zmieniają się warunki zatrudnienia. Tymczasowe zatrudnienie jest jedną z najbardziej charakterystycznych zmian w obecnych czasach w odniesieniu do relacji pracownik — pracodawca.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1523
ISBN: 9788322619247
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dobrowolska_Zwiazek_satysfakcji_z_pracy_i_kosztow_psychologicznych.pdf502,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons