Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15251
Title: Dokąd zmierzasz dyrektorze...? : kurs dla kadry Kierowniczej Bibliotek : "Nowoczesne metody i style zarządzania biblioteką"
Authors: Koziara, Andrzej
Keywords: biblioteki; kadra kierownicza; kursy
Issue Date: 2002
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 11 (2002)
Abstract: W dniach 2-6 grudnia 2002 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu zorganizowała pionierski w swoim rodzaju kurs dla kadry kierowniczej bibliotek. Będąc jego uczestnikiem, pragnąłbym podzielić się spostrzeżeniami, moim zdaniem, dosyć ważnymi dla naszego środowiska. Organizatorem kursu była uczelnia prywatna, która, jak sądzę, (choć może jestem w błędzie) jest jedyną lub należy do nielicznych, prowadzących Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Równocześnie dzięki osobie pana dr. Zdzisława Szkutnika, Dziekana kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (historycy odnotują - byłego dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), oferta kursów staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15251
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Dokad_zmierzasz_dyrektorze.pdf299,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons