Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15268
Title: Ze slawistycznego Belgradu
Other Titles: From Slavistic Belgrade
Authors: Sobczykowa, Joanna
Keywords: Międzynarodowy Kongres Slawistów; slawistyka
Issue Date: 2019
Citation: Forum Lingwistyczne, nr 6 (2019), s. 189-194
Abstract: Stolicą światowej slawistyki stał się w ubiegłym roku Belgrad, gdzie w drugiej połowie sierpnia (20‒27 sierpnia 2018 r.) odbywał się Międzynarodowy Kongres Slawistów. Uczestnicy, rozlokowani w różnych miejscach gościnnej serbskiej stolicy, dokładnie zapamiętali drogi prowadzące do uniwersytetu przy placu Studenckim (Studentski Trg 3). Cel tego wielkiego przedsięwzięcia naukowego to przede wszystkim wymiana myśli i spotkanie uczonych z całego świata. Referaty zostały wydrukowane wcześniej i są dostępne w kolejnych publikacjach serii Z Polskich Studiów Slawistycznych (Zieliński, red., 2018; Greń, red., 2018). Program obrad miał postać solidnej książeczki, liczącej 196 stron, zaopatrzonej w chronologiczny spis treści i indeks uczestników, co ułatwiało ogólną orientację w przebiegu posiedzeń, chociaż nie mogło gwarantować precyzji w realizacji: zdarzały się przesunięcia spowodowane nieobecnością któregoś z referentów lub innymi przyczynami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15268
DOI: 10.31261/FL.2019.06.18
ISSN: 2450-2758
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobczykowa_Ze_slawistycznego_Belgradu.pdf243,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons