Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15279
Title: Prace nad wdrożeniem procedur zabezpieczających przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz związanych z nią rozporządzeń wykonawczych
Authors: Koziara, Andrzej
Keywords: ochrona danych osobowych; systemy informatyczne; systemy bezpieczeństwa
Issue Date: 2005
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 5 (2005)
Abstract: Pierwszego maja 2005 r. minął rok od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Data to historyczna nie tylko ze względów politycznych, ale również i prawnych. Dzień ten stał się granicą, kiedy wiele uregulowań prawnych zostało zsynchronizowanych z prawem europejskim. Prace nad synchronizacją prawa polskiego z uregulowaniami europejskimi przebiegały niestety w trybie bardzo przyspieszonym i zmusiły nas praktycznie do natychmiastowych, sprawnych działań normalizujących nasz styl pracy (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15279
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Prace_nad_wdrozeniem_procedur.pdf351,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons