Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15281
Title: Koncepcja ochrony sieci i informacji w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Koziara, Andrzej
Wróbel, Barbara
Keywords: sieć komputerowa; informacja; system biblioteczno-informacyjny; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2005
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 5 (2005)
Abstract: Pojęcie ochrony sieci komputerowych doczekało się w prasie specjalistycznej ogromnej ilość artykułów. Artykuły te z reguły opisują przykłady, w których tak naprawdę użytkownikami wewnętrznej sieci komputerowej są tylko i wyłącznie pracownicy firmy, której opis dotyczy. Już sam ten fakt pokazuje nam, że tak naprawdę opracowań dotyczących instytucji otwartych, jakimi są biblioteki, jest bardzo mało. Równocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że sama prosta ochrona sieci nie będzie dla nas satysfakcjonująca. Powinniśmy ją poszerzyć o ochronę informacji, która jest produkowana i gromadzona w naszej instytucji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15281
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Koncepcja_ochrony_sieci.pdf400,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons