Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15328
Title: Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID
Authors: Koziara, Andrzej
Waga, Małgorzata
Keywords: Śląska Biblioteka Cyfrowa; zasoby internetu; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; Katowice
Issue Date: 2009
Citation: Biuletyn EBIB, Nr 8 (2009)
Abstract: „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC) do rozszerzonego dostępu internetowego – RID” to projekt realizowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wartość projektu: 2 059 491,63 zł, w tym koszty realizacji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 750 567,89 zł. Beneficjentami pośrednimi projektu będą studenci i pracownicy UŚ oraz innych szkół wyższych, mieszkańcy regionu, a także inni użytkownicy (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15328
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Dostosowanie_zasobu_Slaskiej.pdf511,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons