Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1536
Tytuł: "Hannibal goes to Rome" as an example of how antiquity is received in new media
Autor: Matusiak, Patrycja
Słowa kluczowe: Hannibal; Second Punic War; reception; webcomic; Brendan McGinley
Data wydania: 2014
Źródło: Scripta Classcia, Vol. 11 (2014), s. 111-117
Abstrakt: The main aim of the article is to demonstrate how the comic book Hannibal Goes to Rome creates a new narrative of the Second Punic War by relating to both the ancient literature and modern pop culture and also show the presence of ancient culture in modern‑day pop culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1536
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matusiak_Hannibal_goes_to_Rome_as_an_example.pdf475,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons