Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15376
Title: Pierwsze zdanie ontologii : Parmenides uzasadniający i uzasadniany
Other Titles: The First Sentence Of Ontology The Justifying And Justified Parmenides
Der Erste Satz Von Der Ontologie Der Begrundende Und Begrundete Parmenides
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: filozofia antycznej Grecji; Permenides
Issue Date: 2003
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 21 (2003), s. 121-126
Abstract: Powody prowadzenia gruntowych studiów nad myślą filozoficzną Greków nie są oczywiste. Niezbywalność historycznej wiedzy o źródłach myśli Zachodu jest często założona milcząco - zapewne w nadziei, iż milczenie najlepiej oddaje to, co samo przez się zrozumiałe, lub też zostaje ujęta ogólnikowo za pośrednictwem argumentu powinności odwoływania się do tradycji ze względu na powszechnie przyjęty model kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15376
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Pierwsze_zdanie_ontologii.pdf474,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons