Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15386
Title: O Dziedzictwie cnoty Alasdaira Maclntyre’a
Other Titles: On Alasdair Macintyre’s After Virtue
Uber Das Tugendhaftigkeitserbe Von Alasdair Macintyre
Authors: Machura, Piotr
Keywords: Alasdair Maclntyre; Dziedzictwo cnoty
Issue Date: 2002
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" Nr 20 (2002), s. 71-107
Abstract: Zagadnienie cnoty, czy też cnót, jest jednym z najstarszych problemów filozofii moralnej. Już filozofowie jońscy, choć nie uznaje się ich za filozofów moralności par excellence, pozostawili po sobie sentencje wskazujące na to, że tematyka moralna nie była im obca. Późniejsze zaś dzieje filozofii, zwłaszcza w okresie hellenistycznym, to rozwój zagadnienia cnót i ich pielęgnacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15386
ISSN: 2353-9445
1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machura_O_Dziedzictwie_cnoty_Alasdaira.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons