Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15496
Title: O hodowli in vitro wycinków z łodygi rącznika (Ricinus communis L.) i wilczomlecza tyrlicza (Euphorbia lathyris L.)
Other Titles: In vitro culture of segment from shoots of Ricinus communis L. and Euphorbia lathyris L.
Authors: Wojciechowska, Barbara
Dajnowicz-Kolbe, H.
Workowska, A.
Keywords: in vitro; histogeneza
Issue Date: 1971
Citation: "Acta Societatis Botanicorum Poloniae" Vol. 40, no. 2 (1971) s. 227-241
Abstract: Bogata literatura z zakresu kultur in vitro omawia procesy rozwoju tkanek i organów oraz uwzględnia mechanizm ich zrastania się ze sobą. Wyniki badań przeprowadzonych przez Camusa (1943—47), Camusa i Gauthereta, Roppe (1948) cytował w krajowej literaturze między innymi Rodkiewicz (1952), który śledził procesy zachodzące przy zrastaniu się tkanek marchwi. Podczas analizowania czynników odpowiedzialnych za indukowanie procesów histogenezy w zrastających się tkankach lilaka Wetmore i Sorokin (1955) zwrócili uwagę na możliwości zastąpienia substancji wytwarzanych przez rośliny w stożkach wzrostu pędu przez czynniki chemiczne...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15496
DOI: 10.5586/asbp.1971.014
ISSN: 2083-9480
0001-6977
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciechowska_O_hodowli_in_vitro_wycinkow_z_lodygi.pdf5,31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons