Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1558
Tytuł: Związki przestrzenne "nowej" Rosji : krajOBRAZ po "pierestrojce" w dramaturgii Aleksandra Galina
Autor: Charko-Klekot, Paulina
Słowa kluczowe: “new Russians”; perestroika; “old intelligentsia”; social drama
Data wydania: 2013
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 23 (2013), s. 143-151
Abstrakt: The article is an attempt of a spacious analysis of works by Aleksandr Galin written after 1989. Topographical and psychological images of “marginal characters” and “new Russians” were contrasted here. The analytical basis constitutes such works as Anomaly, Czech picture, Group, …Sorry, The Siren and the Victoria. Basing on them, the author shows a relationship between a limited space and limited life possibilities of “marginals” and a relationship between a broadened space and a social position of ‘new Russians”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1558
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Charko_Klekot_Zwiazki_przestrzenne_nowej_Rosji.pdf586,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons