Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1562
Tytuł: Leonid Andriejew - jeszcze pisarz czy już filozof? : teoria panpsychizmu na przykładzie dramatu Jekaterina Iwanowna
Autor: Charko-Klekot, Paulina
Słowa kluczowe: Leonid Andreyev; Yekaterina Ivanovna; panpsyche drama; psychologism; „new theater"
Data wydania: 2014
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 24 (2014), s. 51-62
Abstrakt: The article presents a brief analysis of philosophical and literary ideas forwarded by Leonid Andreyev, with special focus on the theory of theater, that is panpsyche. The example of a drama by Yekaterina Ivanovna shows characteristic features of the new drama, such as the animation of the physical world as well as the spiritual one.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1562
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Charko_Klekot_Leonid_Andriejew_jeszcze_pisarz_czy_juz_filozof.pdf390,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons