Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1564
Tytuł: Idea i praktyka. (Kilka uwag o dramacie Jewgienija Zamiatina Pchła)
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: comedy; folk theater; theatralization; theater within theater
Data wydania: 2014
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 24 (2014), s. 91-98
Abstrakt: Zamyatin’s dramatic works cannot boast popularity. The Flea was staged twice in the 1920s, after which time it fell into oblivion for quite a long time. After 80 years the drama was staged again, it was not very successful though. The author makes an attempt to point to the reasons for its oblivion as well as its later unsuccessful stage production. Text analysis proves that the drama is a reflection of the postulates formulated by such reformers as Wachtangow and Jewreinow. Their production concepts, theatricality of performance is hidden in the construction of space. What brings it closer to a reform is its connection with the folk theater, or a use of stage acting which is characteristic of the reform. The author claims that all this might have been the reason for its unfavorable acclaim. In fact, the text makes use of particular postulates, and therefore it has to be staged in a particular theatrical convention.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1564
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Idea_i_praktyka.pdf361,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons