Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1566
Tytuł: Na średniowiecznym jarmarku : dramaturgia Nikołaja jawreinowa odczytywana współcześnie : (kilka uwag o dramacie "Jarmark na indykt świętego Denisa)
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: драма; спекталь; театр; Реформа театра
Data wydania: 2012
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 22 (2012), s. 28-37
Abstrakt: Настоящая статья является попыткой анализа и описания пьесы Николая Евреинова Ярмарка на индикт св Дениса, которая, хотя и вознuкла для Старинного театра, то ни‑ когда не была поставлена. В представленном анализе автор обращает внимание на связь этой пьесы и многих теорий Евреинова — теоретика театра. По мнению автора статьи, Евреинов стремится в Ярмарке на индикт св. Дениса показать последствия ситуации, в которой зритель забыл о том, что он в театре и о том, что на сцене представлена только сказка. Одновременно автор статьи подчеркивает современный характер пьесы, которая отражает все, что для театра характерно сегодня.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1566
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Na_sredniowiecznym_jarmarku.pdf675,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons