Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15670
Title: Zamiast wstępu
Authors: Tokarz, Bożena
Keywords: Przekłady Literatur Słowiańskich; czasopisma
Issue Date: 2011
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 1 (2011), s. 13-21
Abstract: Tom 2., część 1. wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich” został poświęcony formom dialogu międzykulturowego w przekładzie (i za jego pośrednictwem), zaobserwowanym na materiale literatur: bułgarskiej, czeskiej, chorwackiej, macedońskiej, polskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15670
ISSN: 2353-9763
1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz_Zamiast_wstepu.pdf430,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons