Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1568
Tytuł: Dmytro Doncow : publicysta nieznany
Autor: Siudak, Michał
Słowa kluczowe: conservatism; monarchy; pro-European; Doncov
Data wydania: 2012
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 22 (2012), s. 68-82
Abstrakt: The author of the article presents a profile of Dmytro Doncow, a little-known columnist. The text proves a hypothesis that the writer was a conservatist with an inclination for monarchism. Being an occidentalist, he was in favour of traditional European values, derived from Christian faith and ethics, and claimed that the cultural and political future of Ukraine were integrally related to the future of a European continent. Considering a Ukrainian columnist a representative of a cycle of fascists and advocates of a national left-wing socialism is a big academic abuse.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1568
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Siudak_Dmytro_Doncow.pdf565,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons