Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1569
Tytuł: Nabokov - projekt Literatura
Autor: Karwacka, Monika
Słowa kluczowe: close reading; reading; intertextuality; lectures criticism
Data wydania: 2012
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 22 (2012), s. 83-91
Abstrakt: The paper deals with the question of the Project of literature by Vladimir Nabokov. The author of the paper presents evolution of the writer’s literary outlooks, investigates dependency of his hypothesis on ideas promoted by certain literary schools and tries to determine the role literature played in his life and creation. The analysis of Nabokov’s works leads to conclusion that Nabokov in all his works designed his authorial concept of literature including understanding, definition, process of creating, reception and evaluation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1569
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Karwacka_Nabokov_projekt_Literatura.pdf534,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons