Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15719
Title: Aniołowie Pańscy w życiu małżeńskim i rodzinnym
Authors: Biela, Bogdan
Bieniek, Joanna
Keywords: Anioł Pański; aniołowie; małżeństwo; rodzina
Issue Date: 2015
Citation: Studia Pastoralne, Nr 11, (2015), s. 295-311
Abstract: Aniołowie fascynują ludzi od wieków, są postaciami tajemniczymi i trudnymi do zdefiniowania. Biorą czynny udział w życiu ludzi, zgodnie z zamysłem Boga Stwórcy. Bóg posyła swoich aniołów, aby strzegli Jego dzieci na drogach życia i doprowadzili je do miejsca wyznaczonego przez Ojca (por. Wj 23,20). Mają za zadanie troszczyć się, wskazywać drogę, wybawiać z opresji i uzdrawiać. Są posłani, aby głosić miłosierdzie Boże i napominać błądzących. Aniołowie są zwiastunami Dobrej Nowiny i posłańcami Ojca. Uczą, jak oddawać cześć, chwałę i uwielbienie Bogu1. Ich istnienie jest prawdą wiary Kościoła katolickiego2, o ich działaniu mówi wyraźnie Biblia i liturgia Kościoła(Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15719
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Aniolowie_Panscy.pdf403,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons