Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1584
Tytuł: Genderowa podmiotowość bohatera-mężczyzny w rosyjskiej kobiecej fantasy
Autor: Zawalska, Izabela
Słowa kluczowe: gender; fantasy hero; female fantasy; patriarchal/matriarchal outlook
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 88-101
Abstrakt: The article in question is an attempt to read Russian fantasy genre by female authors Jelena Chajecka and Maria Siemionowa from the perspective of gender studies. What the author of the article discovers in the worldviews and subjectivities of the analysed novel’s main characters, is the features of matriarchal (in the novel by Siemionowa Волкодав) and patriarchal (in the series of novels by Chajecka entitled Мракобес) structures. In the male character’s reactions to the surrounding world, its events, and a woman, his subjectivity, being a reflection of the above-mentioned social relations, is effectuated. The author also shows the picture of woman dynamically changing under masculine the male character’s interpretation: form a goddess to a prostitute, from reverence to fear of her of her naturalness and corporeality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1584
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zawalska_Genderowa_podmiotowosc_bohatera_mezczyzny.pdf627,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons