Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1585
Tytuł: (Nie)szczęśliwa miłość : Relacje damsko-męskie w twórczości Niny Sadur (na przykładzie wybranych utworów)
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: (Un)happy love; Nina Sadur; woman and man; feminism
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 102-120
Abstrakt: The writing of Nina Sadur includes interesting portraits of women, who want to love and being loved, because only thanks to love they can fell true happiness. Love — the biggest worth and sense of their life, even if it’s (un)happy, causes pain and suffering. In the article there are considered pieces, which show exactly that women. The problem of mutual relations between women and men, where women always are the victims of love for men, is here also touched upon. This situation is a base for meditations on the topic of feminisation of the author’s writing, in which there is undeniably notable a womanly element. It is also an attempt to consider the writer’s attitude towards men, cause she presents her heros mostly in dark colours.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1585
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_Nieszczesliwa_milosc.pdf615,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons