Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1587
Tytuł: Kobieta w "Męskim łagrze" Ludmiły Pietruszewskiej
Autor: Mięsowska, Lidia
Słowa kluczowe: gender; feminism; postmodernism; Lyudmila Petrushevskaya; Irina Skoropanova
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 135-147
Abstrakt: The article is an attempt to read the theatrical play by Lyudmila Petrushevskaya entitled Мужская зона (The Male Camp) through the postmodern, feminist and gender studies prisms. The author of the article points out that Petrushevskaya, although never consciously adhering to the Russian feminist movement, masterfully constructed her play’s text, in which the traditional image of woman was replaced by the category of femininity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1587
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miesowska_Kobieta_w_Meskim_lagrze.pdf699,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons