Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15907
Title: Sprawozdanie z konferencji "Central- European Ethos Or Local Traditions: Equality, Justice", Katowice, 7-8 czerwca 2010
Authors: Machura, Piotr
Keywords: Central-European Ethos Or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality, Justice; konferencje
Issue Date: 2011
Citation: "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 387-388
Abstract: W dniach 7-8 czerwca 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat Central-European Ethos Or Local Traditions: Equality, Justice, będąca częścią projektu badawczego „Central-European Ethos Or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality, Justice”, koordynowanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego (prof. A. Kiepas, dr P. Machura) i wspartego grantem przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15907
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machura_Sprawozdanie_z_konferencji_Central_European_Ethos.pdf215,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons