Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15929
Title: IV spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej : Wrocław, 14 października 2019 r.
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Proweniencyjna Grupa Robocza
Issue Date: 2019
Citation: "Bibliotheca Nostra", 2019, nr 4, s. 89-93
Abstract: "Kolejne, czwarte już spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej odbyło się 14 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Tradycyjnie przybyli na nie badacze rękopisów i starych druków z instytucji naukowych oraz bibliotekarze książnic uniwersyteckich, naukowych i publicznych Gdańska, Katowic, Krakowa, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Organizatorzy do uczestnictwa w spotkaniu zaprosili także przedstawicieli instytucji prowadzących badania proweniencyjne obiektów muzealnych – Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15929
ISSN: 2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_4_spotkanie_proweniencyjnej_grupy.pdf408,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons