Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1595
Tytuł: O "zepsutych aforyzmach" Anatolija Kima
Autor: Jastrzębska, Katarzyna
Mrózek, Alicja
Słowa kluczowe: Russian contemporary literature; aphorism; maxime; literary genre; motives; Moscow school
Data wydania: 2008
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 20 (2008), s. 56-70
Abstrakt: The article concerns a selected aspect of Anatolij Kim s works, a Russian prose writer belonging to the so called Moscow school. The authors of the article characterize the style of his writing, exemplifying it on such statements and expressions that can be referred to as the genre of aphorism or maxim. The examples presented in the article derive from both the novel, stories and short stories of the Russian prose writer. Also, in order to illustrate the characteristics of the genres under investigation, aphorisms by Stanis³aw Jerzy Lec were used in the analysis conducted.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1595
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jastrzebska_O_zepsutych_aforyzmach_anatolija_Kima.pdf402,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons