Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGąsior, Henryk-
dc.date.accessioned2020-09-25T05:40:27Z-
dc.date.available2020-09-25T05:40:27Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationChowanna, T. 1, (2004), s. 36-50pl_PL
dc.identifier.issn2353-9682-
dc.identifier.issn0137-706X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/16111-
dc.description.abstractPostawy rodziców wobec dzieci w wychowaniu rodzinnym kształtują się pod wpływem różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, często zamierzonych i okolicznościowych, świadomych i nieświadomych, subiektywnych i obiektywnych. Istotną rolę w procesie kształtowania się postaw rodziców wobec dziecka upośledzonego umysłowo spełnia czynnik emocjonalny - irracjonalny i racjonalny - rozumny - humanitarny. Miłość do dziecka upośledzonego umysłowo rozwija się i umacnia w zależności od stopnia niepełnosprawności, przystosowania się dziecka do samodzielnego życia i okresu rozwoju psychicznego, umysłowego i fizycznego. Postawę określa się jako względnie trwałe ustosunkowanie, które wyraża się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji intelektualno-orientacyjnych, emocjonalno-motywacyjnych oraz behawioralnych wobec jej przedmiotu (P r ę ż y n a, 1981, s. 18) (Fragment tekstu).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpostawy rodzicówpl_PL
dc.subjectdzieci upośledzone umysłowepl_PL
dc.titleCzynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasior_Czynniki_determinujace_postawy.pdf623,05 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons