Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16147
Title: Kultura, historia, książka - recenzja
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: księga pamiątkowa; Antoni Krawczyk
Issue Date: 2013
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2013), s. 150-154
Abstract: Recenzja książki: "Kultura, historia, książka : zbiór studiów" / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 633 s. – ISBN 978-83-7784-197-6
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16147
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Kultura_historia_książka-recenzja.pdf420,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons