Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16148
Title: Metoda typograficzna w pracach bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: metoda typograficzna; Piekarski Kazimierz; Bernacki Ludwik
Issue Date: 2013
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2013), s. 37-50
Abstract: W artykule scharakteryzowano jedną z metod badawczych stosowanych w rozważaniach nad dziejami starych druków, obok m.in. metody badań proweniencyjnych, archiwalnej czy bibliograficznej. Analiza typograficzna, używana po II wojnie światowej przez bibliografów (jak np. Kazimierza Budzyka i Marię Cytowską), z powodzeniem służyła w dwudziestoleciu międzywojennym odkrywaniu zagadek świata książek. Przedstawiono zadania tej metody oraz charakterystyczne cechy na przykładzie wybranych prac bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16148
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Metoda_typograficzna_w_pracach_bibliograficznych.pdf440,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons