Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16153
Title: Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego - perspektywy i problemy
Other Titles: Acquisitions in the Library of the University of Silesia - prospects and problems
Authors: Blicharska, Iwona
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; Gromadzenie
Issue Date: 2014
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2014), s. 59-67
Abstract: Autorka w skrócie zaprezentowała zasady gromadzenia zbiorów, sposoby pozyskiwania kluczowych informacji dla polityki gromadzenia, a także przybliżyła oczekiwania użytkowników oraz formy współpracy z czytelnikiem w zakresie doboru nowych tytułów. Przedstawiła ponadto wyzwania stojące przed nowoczesną biblioteką w dobie dynamicznych przemian na poziomie zarówno technologii, jak i potrzeb czytelniczych. Powyższe kwestie zostały omówione na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego współtworzącej CINiBA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16153
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blicharska_Gromadzenie_zbiorow_w_Bibliotece_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf470,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons