Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1617
Tytuł: The effectiveness of network connections in operations of a cluster
Autor: Staszewska, Jolanta
Słowa kluczowe: cluster; network; effectiveness
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Foltys (red.), "Contemporary challenges towards management III" (S. 313-325). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A cluster is a group of companies that co-operate in accordance with a mutual goal and keep the independence in other areas. Clusters are an example of an innovative organisation in a local and regional market. The aim of this article is an attempt of evaluation of a network effectiveness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1617
ISBN: 978-83-226-2188-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Staszewska_The_effectiveness_of_network_connections_in_operations_of_a_cluster.pdf280,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons